Siste frist for innsendelse av årsregnskap er 31. juli

Det gis ingen utsettelse på fristen og forsinkelsesgebyr beregnes fra 1. august.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er fastsatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ.

Årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt, noe som følger av regnskapsloven § 3-1. Plikten til å utarbeide årsberetning gjelder ikke for små foretak. Fristen for å fastsette årsregnskap som avsluttes ved utgangen av kalenderåret er med andre ord 30. juni, og innsendelse til Regnskapsregisteret skal skje innen 31. juli (regnskapsloven § 8-2). Det skal opplyses når årsregnskapet er fastsatt og det må leveres elektronisk gjennom Altinn.

Ileggelse av forsinkelsesgebyr følger av regnskapsloven § 8-3. Dersom årsregnskap, eventuelt årsberetning og revisjonsberetning eller oversendelsesbrev ikke er avsendt før 1. august i året etter regnskapsåret, skal den regnskapspliktige betale forsinkelsesgebyr inntil innsendingsplikten er oppfylt. Det samme gjelder dersom det etter denne fristen er feil eller mangler ved de innsendte dokumentene. Hvis du har sendt inn årsregnskap innen fristen, vil du få 2 uker til å rette opp feil eller mangler uten at dette medfører forsinkelsesgebyr.

Det er enheten som i første omgang har ansvar for å betale et eventuelt gebyr. Hvis enheten ikke betaler forsinkelsesgebyret, er styremedlemmer, deltaker eller i noen tilfeller daglig leder, solidarisk ansvarlig for å betale gebyret. Solidarisk ansvar betyr at flere personer har ansvaret for å betale samme krav, og at alle er ansvarlig for hele kravet til det er betalt. Gebyret utgjør NOK 1 150 per uke de første 8 ukene, og kan maksimalt bli NOK 59 800.

Er regnskapsåret avsluttet på en dato fra 1. januar til 30. juni, skal årsregnskapet mv sendes Regnskapsregisteret før 1. februar.