Nasjonal strategi for sirkulær økonomi er lansert

– Målet er at Norge skal bli et foregangsland i grønn, sirkulær økonomi, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Denne uken la regjeringen for første gang fram en helhetlig strategi for sirkulær økonomi. Strategien er utarbeidet gjennom et bredt samarbeid mellom flere departementer. 

EU er allerede godt i gang med det grønne skiftet gjennom det grønne givEUs handlingsplan for sirkulær økonomi og taksonomien. Gjennom EØS-avtalen vil utviklingen av EUs nye regulatoriske rammeverk bli en del av rammevilkårene for mye av norsk økonomi og næringsliv. 

– Omstillingen som EU nå varsler er av stor betydning, og det er viktig at bredden av næringslivet deltar aktivt på dette området, sier næringsminister Iselin Nybø. 

Regjeringen skal sikre rammevilkårene, og fjerne barrierer for et mer sirkulært næringsliv i Norge. 

– Mye av dagens regelverk hindrer at ressurser blir godt nok utnyttet, og vi varsler nå en stor ryddesjau for å oppdatere regelverk og planlegge for nye utfordringer, sier Rotevatn. 

Økonomiske virkemidler for en mer sirkulær økonomi 

I arbeidet med strategien har regjeringen fått en rekke forslag til økonomiske virkemidler som tar sikte på å øke insentivene og mulighetene for ombruk, gjenvinning og reparasjon blant forbrukerne og næringsliv.  

Regnskap Norge har ved flere anledninger anbefalt regjeringen å se nærmere på skatte- og avgiftssystemet. Det er en seier for vårt myndighetsarbeid at regjeringen vil vurdere våre forslag om å endre regelverket i skatteloven om ukurans og forenkling av avansemetoden samt reduksjon av merverdiavgiften på reparasjoner. 

Regjeringen jobber nå med å sette ned et utvalg som skal gå igjennom skatte- og avgiftssystemet. Som del av arbeidet, skal utvalget vurdere hvordan økonomiske virkemidler kan bidra til en mer sirkulær økonomi. 

Regnskap Norge stiller seg til rådighet for utvalget. Foreningen har i flere år, sammen med den sirkulære regnskapsklyngen, hjulpet norske bedrifter med omleggingen til sirkulære forretningsmodeller og bærekraftig drift ved å løse konkrete problemstillinger knyttet til regnskap, skatt og avgift.  

Se den nasjonale strategien for sirkulær økonomi her