Nye rutiner for utleggstrekk i skattekrav

Overføringen av skatteoppkreveroppgaver fra kommunene til Skatteetaten fra 01.11.2020 betyr at det blir én felles skatteoppkrever for hele landet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I Skatteinfo nr 9/2020 orienteres det om at det blir én oppgjørsliste for 5. og 6. termin 2020. 

Dagens løsning med en oppgjørsliste til hver enkelt kommunale  skatteoppkrever, erstattes med én felles rapportering for alle utleggstrekk på skattekrav fra hver opplysningspliktig.

For å gjøre dette enklest mulig vil Skatteetaten sørge for at hver opplysningspliktig kun får tilsendt én samlet, preutfyllt oppgjørsliste for 5. og
6. termin. Av systemmessige grunner sendes listen for 5. termin
noen dager senere enn vanlig, 3. eller 4. november.

Innbetaling foretas samlet til ny skatteoppkrevers konto

Den nye skatteoppkreveren har org.nr. 924 616 733 Skatteetaten
– skatteinnkreving.

Nytt bankkontonummer for innbetaling vil stå på oppgjørslisten virksomheten får tilsendt for 5. termin. Skatteetaten vil også legge ut bankkontonummeret på skatteetaten.no under informasjon om utleggstrekk fra 01.11.2020.

Hver opplysningspliktig skal sende kun én oppgjørsliste for hver termin til adresse 

Skatteetaten – skatteoppkrever,
postboks 9200 Grønland,
0134 Oslo

Oppgjørslisten kan kun sendes inn på papir for disse to terminene.

Noen arbeidsgivere betaler utleggstrekk i forbindelse med lønnsavregning, før forfall. Før 01.11.20. må betalingen gå til kommunal skatteoppkrever som i dag.

A-meldingen fra 2021

Fra og med rapporteringen for 1. termin 2021 skal utleggstrekk for skattekrav rapporteres månedlig i a-meldingen. Betalingsfristene blir som i dag, delt på seks terminer med frist 15. i måneden etter terminslutt.

Det vil ikke lenger bli sendt ut preutfylte oppgjørslister.

Skatteetaten er i kontakt med leverandørene av lønns- og personalsystemer for at disse skal kunne tilpasse sine systemer til endringene.

Er du interessert i hva Regnskap Norge mente om forslaget til endringer? Du finner vårt høringssvar under Relevante lenker.