Takseringsreglene for 2023

Skattedirektoratets takseringsregler for inntektsåret 2023 er publisert.

Del

Takseringsreglene inneholder satser for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser, til bruk i skattemeldingen for 2023. 

Du finner takseringsreglene for 2023 her. 

Her er en kort oversikt over hvordan innholdet er tematisert: 

Kap. 1 Generell del (fast eiendom, lønnstakere, private forhold, mv.)

§ 1-1 Formuessatser

§ 1-2 Inntektssatser

§ 1-3 Fradragssatser

Kap. 2 Innenfor virksomhet

§ 2-1 Formuessatser

§ 2-2 Inntektssatser

§ 2-3 Fradragssatser

Kap. 3 Spesielle verdsettingsregler og satser for primærnæringene

§ 3-1 Formuessatser

§ 3-2 Inntektssatser

§ 3-3 Fradragssatser

Kap. 4 Særlig om verdsetting av skog 

Kap. 5 Særlig om åpningsbalanse og senere balanse i jord- og skogbruk