Målrettet bærekraftsarbeid sparte industribedriften for store summer under strømkrisen

Da Sifa måtte utvide produksjonslokalene, innså de at ressurseffektiv drift kunne spare både penger og miljø. Vinterens rekordhøye strømpriser ga dem svært god uttelling for dette, og nå har NSRS-rapportering gitt bedriften inspirasjon i bærekraftsarbeidet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
GODE GREP: Selbu-bedriften Sifa var tidlig ute med å tenke bærekraft. Det har de spart store summer på under vinterens strømkrise. (Foto: Selskapet)

Mange bedrifter skulle nok gjerne spart noen kroner på strømregningen denne vinteren.

Selbu-bedriften Sifa vet ikke nøyaktig hvor mye høyere strømregningen deres kunne vært, men daglig leder Arnt Otnes er ganske sikker på at det er snakk om millionbeløp.

– For noen år tilbake installerte vi et varmegjenvinningsanlegg med en stor varmepumpe. Bare denne har produsert 300 000 kilowattimer for oss, og det blir ganske mye i kroner og øre, sier han.

Store, smarte grep

Bare [varmepumpen vår] har produsert 300 000 kilowattimer for oss, og det blir ganske mye i kroner og øre.

Arnt Otnes, Sifa AS

Sifa er en ledende industribedrift innen tynnplatebehandling, med mye kompetanse innen prosesser som konstruksjon, laserskjæring, stansing, valsing, sveising, montering og lakkering. Selskapet har vært gjennom en rivende utvikling siden Otnes kom inn som leder høsten 2017, blant annet som følge av en stor kontrakt med det som nå er bedriftens største kunde, Siemens. For å få kontrakten måtte de blant annet utvide produksjonslokalene og skifte ut et gammelt lakkanlegg.

Arnt Otnes, Sifa AS– Slike lakkeringsanlegg skaper vanvittig mye overskuddsvarme, og de er vanligvis også gassfyrte. Vi vurderte det slik at gassprisene nok ville komme til å stige, samtidig som gassfyring medfører en del ekstra styr med forskrifter, regler og HMS-arbeid. Vi valgte derfor elektrisitet fremfor gass, forteller Otnes, som legger til at elektrisitet er en veldig trygg og pålitelig energikilde som reduserer risikoen betraktelig.

Siden de likevel skulle utvide lokalene, var det enkelt å sette inn et varmeutvekslingsanlegg og legge isolerte rør gjennom hele bygget samtidig. Det gjorde ekspansjonen litt dyrere «up front», men kalkylene viste at det burde gi både enklere drift og lavere kostnader på sikt.

– Vi bygde også inn et akkumuleringsanlegg som samler varme i 4-5 000 liter vann. Det fungerer sånn at det allerede ved tre-fire-tiden om natten begynner å forhåndsvarme lakkeringsanlegget og kontorene, sånn at alt er klart til arbeidsdagen starter. Det gir et mer stabilt energiforbruk som hjelper oss med å unngå toppene, noe som er svært gunstig med dagens kraftpriser og modeller for nettleie.

– Nå har vi dobbelt så store lokaler og dobbelt så mange ansatte som før, samt et ganske energikrevende lakkanlegg. Likevel er ikke strømregningen engang dobbelt så stor som tidligere, prisøkning til tross. Uten varmegjenvinningsanlegget og disse andre grepene, ville regningen i hvert fall vært tregangeren, slår Otnes fast.

Betydningen av å måle

Mats Lorentsen, Azets Insights ASMats Lorentsen er leder for forretningsutvikling og bærekraft i rådgivningsavdelingen til Azets Insight AS, og har jobbet med Sifa i en periode. Han utfyller Otnes på en viktig ting:

– Sammen med Siemens vant Sifa en rammeavtale med en allianse av kraftselskaper. En viktig årsak til at de vant kontrakten, var at anbudskonkurransen var vektet 10 prosent på miljø. Der opplever jeg at Sifa og Siemens har kommet lenger enn konkurrentene gjennom bevisste valg over tid, og det har gitt dem fordeler langt utover denne ene kontrakten, sier Lorentsen.

– Det er en helt klar sammenheng mellom hvilken innsikt en har i virksomheten og hvilke forretningsmessig smarte valg som kan tas innen bærekraft for å styrke sin konkurranseposisjon. Det er utvilsomt en rekke fordeler ved å løfte fokuset med bærekraft som målbilde, både med tanke på bunnlinje og samfunnsmessige ringvirkninger, fortsetter han.

Det er en helt klar sammenheng mellom hvilken innsikt en har i virksomheten og hvilke forretningsmessig smarte valg som kan tas innen bærekraft.

Mats Lorentsen, Azets Insight AS

Otnes medgir gjerne at dette er et viktig poeng, og at detaljert innsikt i virksomheten har hatt stor betydning for selskapets utvikling de siste årene. Selv om Siemens-kontrakten er veldig viktig for virksomheten, er det ikke ønskelig på sikt å ha én kunde som alene står for en så stor del av omsetningen. To forhold ble derfor viktige: Skaffe flere kunder, og sørge for at drift og arbeidsprosesser ble så effektive som mulig.

NSRS

Selv om dette er et arbeid som nå har pågått i Sifa i flere år, ser Lorentsen mange fellestrekk med den overbyggende prosessen for å rapportere etter den nye NSRS-standarden: Begynn med å dokumentere tingenes tilstand slik forholdene er nå, og rapporter på progresjonen man oppnår ved å jobbe strategisk med bærekraft over tid.

– For noen år siden ble det spådd at digitalisering skulle ta knekken på mange regnskapsførere, men bærekraftsrapportering er en fabelaktig anledning for bransjen til å være en verdiskapende samarbeidspartner og bidragsyter for våre kunder, sier Lorentsen, og utdyper:

– Regnskapsførere er flinke til å ta ut tall og bearbeide data. Det ligger verdi her, innsikt skaper forståelse og retning – det kan være uvurderlig informasjon for alle som ønsker å forbedre driften, og her ligger det en kjempemulighet for mange i regnskapsbransjen til å bli enda mer strategiske rådgivere for kundene, sier han.

Otnes bekrefter at innsikt i bedriftens data har vært av stor betydning for alle små forbedringsgrep virksomheten har tatt:

– Azets er nå i gang med en NSRS-rapport for oss, og den har virkelig gjort at jeg har fått øynene opp for betydningen av den jobben vi har gjort de siste årene. Nå har vi svært god oversikt over innsatsfaktorene – alt som kommer fra alle leverandører og underleverandører, delt opp i sine enkelte bestanddeler og med dokumentasjon på hvor det forbrukes. Det har vist oss lettere hvor det ligger penger i å lete etter forbedringer, sier han.

Søppel verdt hundretusener

Som et eksempel nevner Otnes at deler av det Sifa bygger har betydelige mengder kabler og ledninger i seg. Gjennomgangen viste både hva materialene kostet fra leverandørene og hva bedriften brukte på å avhende overskuddsmaterialet fra denne virksomheten.

– Vi forstod at det ville ha verdi å begynne å strippe isolasjonen fra disse kablene slik at vi kan levere plast og metaller som kobber og aluminium hver for seg. I tillegg gjør de ansatte en grundig jobb med å sortere skre fra plateproduksjonen. Så nå er dette ikke lenger søppel for oss – det er tvert imot verdier for flere hundre tusen kroner, sier Otnes.

– I det hele tatt har vi satt mer og mer fokus på fordelene ved slike grep. Det kommer strengere krav om flere slike forhold uansett, og da var det bedre å ta det samtidig som vi likevel gjorde store endringer på fabrikken. Selv om vi tok noen bevisste valg allerede fra starten av, var vi kanskje ikke så bevisste på de langsiktige effektene av dette, men de er vi blitt mer og mer oppmerksomme på i kjølvannet av at vi begynte å jobbe med NSRS, sier han.

Lorentsen er imponert over hva Otnes og Sifa har fått til, og han bruker jevnlig historien deres som inspirasjon både internt i Azets og overfor andre kunder:

– Regnskapsførere er nokså unikt posisjonert for å kunne oppdage slike sammenhenger i en virksomhet, og da har vi etter mitt skjønn en plikt til å ta dette opp på en grundig måte med kundene – det er viktig at vår bransje er en samarbeidspartner som spiller de rundt oss enda bedre. Vi må ta den grønne omstillingen i næringslivet på alvor, gjennom å bistå våre kunder – store som små – også i bærekraftsspørsmål. Her kan vi bistå med at bærekraftsarbeid ikke blir for komplekst, men konkret og målbart. Et arbeid som gir synlig effekt, slår han fast.