Slik jobber Regnskap Norge for å gjøre din (jobb)hverdag billigere

I en tid med inflasjon og økte renter er det godt at noen drar i motsatt retning. Her er noe av det Regnskap Norge bidrar med for å spare deg som medlem for tusener av kroner – og bransjen for millioner.

Del
Regnskap Norge bidrar til å holde kostnadene nede for kompetanse, verktøy og andre ting regnskapsførerne behøver i jobben sin. – Ingen skal være i tvil om at det lønner seg å være medlem i Regnskap Norge, sier adm. direktør Rune Aale-Hansen.

Mye blir dyrere, men ikke alt.

Det er i hvert fall sant for deg som er medlem i Regnskap Norge. Vi jobber hele tiden for å gjøre det enklere og kostnadseffektivt for våre medlemmer å levere tjenestene sine, og ikke rent sjelden innebærer det at det også blir billigere.

Store besparelser på kundesjekk

Som et eksempel på dette, kan vi nevne at vi i fjor satte ned abonnementsavgiften på vårt veldig nyttige anit-hvitvaskingsverktøy RN Kundesjekk. Mens ikke-medlemmer må betale 1500 kroner måneden for å ha tilgang til løsningen, reduserte vi abonnementsprisen for medlemmer fra 1350 kroner til 1000 kroner måneden – en reduksjon på 26 prosent.

Men priskuttet slutter ikke med abonnementsavgiften, stykkprisen for hver spørring i verktøyet er også redusert – i noen tilfeller betydelig:

Tidligere kostet det for eksempel 300 kroner pr. måned å ha tilgang til å gjøre oppslag i bankenes Konto- og adresseringsregister (også kalt KAR – et register som viser hvilke kontoer som er gyldige og aktive, og gjør det mulig å sjekke om en konto tilhører riktig person), og så kostet hvert oppslag 3 kroner. Nå er månedsprisen redusert med 20 prosent til 240 kroner pr. måned, og oppslag er gratis!

Prisreduksjonen gjelder også for bruk av RN Kundesjekk til personoppslag (fra 40 kroner til 32 pr. oppslag) og bedriftsoppslag (fra 50 til 40 kroner), og selv om prisene er redusert 20 prosent, får du naturligvis fremdeles AML-rapport og all annen nødvendig dokumentasjon.

I tillegg til at vi har kuttet abonnementsprisen på RN Kundesjekk, har vi dessuten inkludert funksjonalitet som tidligere krevde et tilleggsabonnement: Før kostet det 199 kroner måneden å ha tilgang til å bruke løsningen til å få digital signatur fra kunder og kontakter, dette er nå blitt en integrert del av RN Kundesjekk. Likevel er stykkprisen pr. signatur (for norske kunder) samtidig redusert fra 12 kroner til 9 kroner.

Når alt dette er blitt mulig, kommer det delvis av at RN Kundesjekk har vært en stor suksess som har fått veldig mange kunder. Det har, naturlig nok, skapt en del stordriftsfordeler, og disse er det helt naturlig for oss å dele med medlemmene.

Billigere nettkurs og bedre forsikring

En annen sak som har vært viktig for mange av medlemmene, er «Netflix-modellen» som vi innførte for fullt i 2021 for nettkursene våre under navnet RN Fri. Det er en løsning som gjør at regnskapsforetak, heller enn å kjøpe ett og ett nettkurs til én og én ansatt, kan gi alle ansatte full tilgang til alle kurs for én fast, månedlig sum.

RN Fri er i seg selv en rabatt i forhold til å kjøpe kurs enkeltvis, denne måten å kjøpe kurs på, lønner seg vanligvis allerede etter det tredje kjøpte kurset. Og selv om bruken økte med så mye som 33 prosent i fjor – og dermed «kannibaliserer» på inntektene fra det ordinære salget av kurs – har vi besluttet å holde prisen uendret fra 2023.

En annen viktig og hyppig brukt medlemsfordel er forsikringsordningene som vi fremforhandler på vegne av våre medlemmer. I fjor bidro vi til at medlemmenes profesjonsansvarsforsikring ble 4 prosent rimeligere enn året før, mens prisen på kriminalitetsforsikringen gikk ned 13 prosent i pris.

Samtidig er betingelsene blitt bedre. Vi har nemlig også fremforhandlet endringer i begge ordningene, slik at forsikret makssum nå ikke lenger er knyttet opp mot faste beløp, men mot multipler av folketrygdens grunnbeløp (G). Da G for eksempel økte med 6,4 prosent i fjor, økte den forsikrede makssummen tilsvarende – og det samme vil være tilfellet når G justeres igjen i mai i år.

Gratis oppdateringer og myndighetsarbeid

Avslutningsvis er det på sin plass å nevne at Regnskap Norge også jevnlig arrangerer åpne informasjonsmøter som er gratis for medlemmene. I fjor arrangerte vi for eksempel webinarer om den nye skattemeldingen – både med generell informasjon om regler og fremgangsmåter, og med praktisk informasjon innrettet mot konkrete regnskapssystemer – komplett med anledning til å stille spørsmål til våre eksperter.

Nylig gjennomførte vi et webinar om årsregnskapet for 2023 – et arrangement som var gratis for medlemmene våre, men som de likevel kunne loggføre som én oppdateringstime. Et forsiktig estimat på verdien av en slik time er 800 kroner, og med rundt 2200 påmeldte, ligger det godt over 1,7 millioner kroner i verdi for medlemmene bare der. Legger vi til den samlede, leverte verdien av fjorårets webinarer, blir tallet mye høyere.

Minst like viktig for medlemmene som sådan, men langt vanskeligere å sette en prislapp på, er det politiske arbeidet vi gjør for bransjen. Det så vi ikke minst i fjor, både da vi jobbet iherdig opp mot Skatteetaten for å sikre fristutsettelser som kunne gjøre det mulig å navigere i utfordringene som mange støtte på i forbindelse med innleveringen av årsmeldingen, og da vi tok oppgaven med å få Regnskapsregisteret til å forstå at det var nødvendig å ettergi forsinkelsesgebyrer.

– Et av Regnskap Norges strategiske delmål er å være næringslivets mest medlemsorienterte og profesjonelle bransjeorganisasjon. Dette har vi med oss i alt vi gjør, ikke minst i utviklingen av medlemsfordelene våre. De skal være nyttige og av stor verdi, og når vi klarer å oppnå stordriftsfordeler og bedre betingelser, er det vår målsetting at dette skal komme medlemmene direkte til gode. Det skal ikke være tvil om at det lønner seg å være medlem i Regnskap Norge, sier adm. direktør Rune Aale-Hansen.