Slik kan du betale tilbake bedriftens kontantstøtte (om du vil det)

Noen av bedriftene som fikk kontantstøtte under pandemien, klarte likevel å levere gode resultater. Enkelte av disse ønsker til og med å betale tilbake støtten, og her viser vi hvordan de da kan gå frem.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
BEHOLDE ELLER TILBAKEBETALE? Nå som 2020 og minst halve 2021 kan sees i sammenheng, er det noen bedrifter som ønsker å betale tilbake koronastøtten de fikk i fjor. Her er fremgangsmåten. (Foto:Leon/Unsplash)

I disse dager gjør mange bedrifter seg klar til å levere inn årsregnskapet for 2020 – et år svært mange bedriftseiere var veldig bekymret for da Norge stengte ned på senvinteren i fjor.

Omdiskutert som den var, ble regjeringens «Kompensasjonsordning for næringslivet» en god støtte for mange bedrifter. For enkelte var den nyttig likviditetsmessig, for andre ble den utslagsgivende for at driften kunne fortsette. For atter andre viste det seg at driften hentet seg pent inn igjen, og at støtten egentlig ikke hadde så mye å si når alt kom til alt.

På høstparten i fjor bestemte bilforhandlerkonsernet Birger N. Haug seg for å betale tilbake hele kontantstøtten på 1,9 millioner kroner. I juni var Bergens Tidende ute på lederplass og mente at overskuddsbedrifter som fikk koronastøtte, bør betale pengene tilbake. Dette får være en vurdering den enkelte bedrift foretar på egen hånd, men de som ønsker å betale tilbake kan i hvert fall vite at det finnes ordninger for dette.

To ordninger, to prosesser

– Vi ser jo at det er en del saker hvor selskaper betaler tilbake støtte de har mottatt, og det vil nok være det også en stund fremover. Fristen for innlevering av årsregnskap er jo nå utsatt til 30. september, og det er nok noen som vurderer dette fremdeles, sier Knut Ivar Høylie, fagansvarlig kompetanse i Regnskap Norge.

Det gjelder litt ulike prosedyrer avhengig av støtteperiode, men bedrifter begynner uansett på kompensasjonsordning.no.

Han presiserer at det gjelder litt ulike prosedyrer avhengig av hvilken støtteperiode det handler om, men at bedriftene uansett begynner med å gå inn på kompensasjonsordning.no.

– Her velger du først periode for støtteordningen, ved å klikke enten mars-august 2020 eller etter september 2020. For den førstnevnte ordningen velger du i neste skjermbilde «Betale tilbake», og så er det laget en egen rutine for å legge inn de nødvendige opplysningene. Det innebærer i praksis at du trekker søknaden og får et betalingskrav, påført alle nødvendige betalingsopplysninger, sier han.

Hvis det derimot er snakk om ordningen som har vært gjeldende etter september 2020, foreligger det i skrivende stund ikke like automatiserte rutiner.

– Derfor finnes det ikke noe tilsvarende menyvalg for tilbakebetaling, men du kommer dit ved å klikke på «Sende inn ny søknad eller klage på vedtak». Her må du sende inn en melding via et kontaktskjema, og så behandles dette manuelt, sier Høylie.

Full statistikk og innsyn

Det kan samtidig tilføyes at Brønnøysundregistrene har lagt ut store mengder statistikk om kompensasjonsordningen og virksomhetene som har fått tilskudd. Den viser at over 12 000 virksomheter har fått innvilget tilskudd siden 18. januar 2021, og at det er utbetalt over fem milliarder kroner til disse.

Bedrifter med en næringskode innen overnattings- og serveringsbransjen er den gruppen som har mottatt den klart største bolken av denne støtten, med godt over 2 milliarder kroner. I tillegg finnes det, under kompensasjonsordning.no, detaljert statistikk om de konkrete bedriftene som har mottatt støtte i hver av de to periodene.