Forretningsutvikling

Hjelp til utvikling av din virksomhet

Er du usikker på hvilken retning din regnskapsbedrift skal ta fremover? Er du interessert i å styrke endringskapasiteten og innovasjonsevnen i organisasjonen? Ønsker du å få mer ut av dine kundeforhold? Vi kjemper for at du skal være den nærmeste hjelperen i bedrifters økonomiske hverdag og tilbyr bistand til utvikling av din bedrift.

Ønsker du å utvikle din bedrift?

Ta kontakt for en uforpliktende prat med: 

Torgeir Sundgot, tlf: 405 47 770
Epost: torgeir.sundgot@regnskapnorge.no

Et gjennomprøvd program

Vi tilbyr et gjennomprøvd program som skal hjelpe medlemsbedrifter til å utforme og iverksette en forretningsplan. Målet er å styrke endrings- og innovasjonsevnen i bedriften og sette i gang en selvgående lærings- og utviklingsprosess.

Velprøvd program med gode referanser

Se hva som må til!

Målet med programmet

• Tydeligere ledelse på visjon, verdigrunnlag og mål.
• Medarbeidere som tar aktivt ansvar for egen læring og utvikling.
• En samarbeidsorientert bedriftskultur og medarbeidere som tar del i bedriftens utvikling.
• En kundeorientert bedrift preget av kundedialog og -oppfølging.

Konkrete fordeler:

• Slipp reisekostnader - vi kommer til dere!
• Hjelper dere til å møte fremtiden
• Sørger for at vi får med oss alle i din bedrift
• Vi arbeider med virkelige kunde caser (realtime) – mye praktisk trening
• Endring er lettere over tid – Det tar tid å endre seg
• Oppfølging mellom samlingene
• Bransjekunnskap

"Forretningsutviklingsprogrammet gjorde at jeg fikk hjelp til å få de ansatte til å se inn i fremtiden sammen med meg. Det åpnet øynene på de ansatte slik at de også skjønte viktigheten av å utvikle oss, utvikle våre tjenester, slik at vi har flere ben å stå på i fremtiden. I tillegg ble det en personlig utvikling for hver og en i vår bedrift. Vi er blitt mye mere samkjørte og samstemte. Sammen blir vi sterke, og det har vi Forretningsutviklingsprogrammet til Regnskap Norge å takke."

Ketil Kjeøy
daglig leder i Kjeøy Regnskap

 

"Fokus Regnskap AS har gjennomført forretningsutvikling i regi av Regnskap Norge. For oss har dette gitt oss ny motivasjon for å takle overgangen til å bruke skysystem og digitalisering av arbeidsoppgaver. Vi har flyttet fokus fra å være regnskapsprodusent til å lytte og hjelpe våre kunder basert på vår kunnskap og tillit."

Stig Vestnes
daglig leder i Fokus Regnskap

 

"Vi i Rg Regnskap AS har vokst veldig raskt de siste årene (fra 3 i 2014 til 24 nå i 2020). Med det betyr det mange nye mennesker som skal jobbe sammen med forskjellig bakgrunn både faglig, erfaringsmessig og alder.
Vi har vi jobbet mye med våre verdier omsorg og troverdighet, men trengte å få bistand til å få dette gjennomsyret enda bedre i bedriften for de som ikke var med på å definere disse verdiene. Derfor var det midt i blinken da Regnskap Norge lanserte Forretningsutviklingsprogrammet sitt for noen år siden.
Vi ønsker at våre ansatte skal føle identitet med arbeidsplassen sin og de skal være stolte av å være en Rg-er! Kommunikasjon har vært sentralt i våre samlinger med Regnskap Norge da vi tror at nøkkelen for å lykkes fremover ligger her. Det er ikke til å legge skjul på at vi også i perioder kun har vært damer på kontoret (takk og pris for gutta hos Revisorgruppen Akershus som vi deler lokaler med, og heldigvis har vi også fått med oss to menn på laget nå som vi setter stor pris på!). Damer er hverandre best, men også verst, når det kommer til små bagateller. Det å jobbe med å få fokuset bort fra å grave seg ned i ting og heller se på det store perspektiv om hvordan vi selv ønsker å bli oppfattet av kollegaer og kunder, trenger løpende påminnelse. Vi har gjennom forretningsutviklingsprogrammet jobbet mye med growth mindsett (kort fortalt å tenke muligheter og utvikling fremfor begrensninger og stagnasjon) for nye ideer og og hvordan vi påvirker alle rundt oss ut ifra egen adferd. Det har vært veldig viktig for å lykkes med å videreføre et fantastisk godt arbeidsmiljø selv med mange nye.
Arbeidet med forretningsutvikling kan ikke legges på hyllen, det er ferskvare og må jobbes med jevnt og trutt. Jeg tror en av de viktigste faktorene er å kunne ha det gøy på jobb både med kollegaer og kunder, men det blir det ikke uten en god relasjon, da må man både gi og få og man må kunne svelge noen små kameler innimellom. Kundene er grunnen til at vi har en arbeidsplass å gå til hver dag, alternativet er langt verre!
Vi er godt i gang med prosessen men vi har fortsatt en vei å gå. Vår viktigste oppgave fremover er å minne hverandre på hvem vi ønsker å være. Vi ønsker å være en trygg møteplass for både ansatte og kunder og vi skal heie på endringer som kommer i bransjen vår med åpne armer og vi skal ta i bruk ny teknologi, men ikke for enhver pris. Det er kunden som er i fokus og vi skal hele tiden sikte oss inn på hva som er best for deres drift for å lykkes sammen."

Kathrine Andersen Tåsåsen
Daglig leder/ Partner i rg regnskap

 

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer – ta kontakt med:
Torgeir Sundgot, 405 47 770

Om forretningnsutvikling

 • Regnskapsbransjen er i en rivende utvikling med re-definering av sin rolle. Våre medlemsbedrifter ønsker å posisjonere seg og gripe nye forretningsmuligheter. Vi i foreningen ønsker å understøtte dette arbeidet, og har det på agendaen i det meste av det vi gjør.

  Vi har tilrettelagt for et utviklingsprogram for regnskapsbedrifter som ønsker å styrke sin endrings- og innovasjonsevne. Programmet består av syv samlinger som ledes av personlige veiledere med solid kompetanse innen endringsarbeid, som kjenner bransjens problemstillinger og muligheter. De kan tilpasse innholdet etter medlemsbedriftenes behov og situasjon.

  På våre hjemmesider vil vi publisere informasjon til nytte for medlemmene. Vi tilbyr også kurs, frokostseminarer, m.m, som kan gi inspirasjon og verdi. 

  Vårt mantra er at næringslivet ser på våre medlemmer som den viktigste fagressurs og nærmeste hjelper i deres økonomiske hverdag.

 • Strategiutvikling og endringsprosesser er noe mange bedrifter er oppe i for å være konkurransedyktige og relevante for morgendagen. Slikt arbeid må eies av bedriften og forankres internt. Et utviklingsarbeid gjøres sammen med de ansatte, og at man kan finne frem til ønsket rolle, visjon, mål og retning for bedriften.

  Å definere situasjon, markedsforhold, kundebehov, intern kompetanse, ressurser, styrker, svakheter, muligheter og trusler står gjerne sentralt i slikt arbeid. Men i slike prosesser blir det viktig å finne en vei frem til ønsket posisjon, og jobbe planmessig i forhold til dette sammen med organisasjonen, og at det blir godt implementert i daglig drift. 

  I slike prosesser kan det være nyttig å få andres øyne på problemstillinger og hvordan man går frem. Det er her Regnskap Norges program kommer til sin rett med bistand i forhold til ledelse og medarbeiderskap, strategi og tjenesteutvikling, relasjonsutvikling og kundekommunikasjon. Vi hjelper deg med innsikt og systematikk, men eierskapet og drivkraften må ligge internt for å lykkes!

  Ta gjerne med deg noen av dine kunder inn i utviklingsarbeidet. Deres syn og opplevelser gir verdifulle bidrag.  

  Vi hører gjerne fra deg om hvilke tanker du har og spørsmål du ønsker å lufte. 

        

 • Programmet er til hjelp for alle medlemsbedrifter som ønsker å styrke sin endringskapasitet og innovasjonsevne - enten bedriften er liten eller stor. 

  Også medlemmer i virksomhet som ser tilsvarende behov for egen avdeling eller bedrift kan ha nytte av vårt tilbud, som tilpasses etter situasjon og ønske.   

 • Ja, programmet kan tilpasses den enkelte bedrift utfra situasjon og behov. Det viktigste
  er at dere får et opplegg som svarer på deres problemstillinger og gir støtte
  til å realisere mulighetene som ligger fremfor dere, og at opplegget avpasses
  til ambisjonene. Våre program er dynamiske og kan justeres og eventuelt utvides
  dersom det blir behov for det. Ta gjerne en uforpliktende prat med oss om deres situasjon og et tilpasset opplegg.