43 prosent har mottatt faktura for varer som ikke er bestilt

Årets Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse fra privat og offentlig sektor foreligger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Blant resultatene fremkommer det blant annet at 15 prosent har blitt utsatt for løsepengevirus og 13 prosent for direktørsvindel (CEO-svindel).

Lav oppdagelsesrisiko?

Virksomhetene som har deltatt i undersøkelsen, i alt 2000 private og 500 offentlige, er ikke optimistiske med hensyn til om virksomheter som bryter regler eller gir feilaktige opplysninger vil bli oppdaget. 39 prosent mener det er liten sjans for at slike virksomheter blir oppdaget.

Bygg- og anlegg trekkes frem som bransje som har spesielt liten tro på oppdagelsesrisikoen, noe som kanskje er bemerkelsesverdig i lys av dette er en av de mest kontrollerte bransjene.

Lav pris foran etikk?

Undersøkelsen viser gode holdninger blant respondentene. 85 prosent ville valgt bort billigste leverandør dersom det er mistanke om at den billigste benytter ulovlige lønns- og arbeidsforhold. Det er likevel fortsatt 7 prosent som ikke ville gjort dette valget.

Nokså tilsvarende resultater gjelder der det er mistanke om unndragelse av skatter og avgifter.

Lav andel har skriftlig risikovurdering

I næringslivet er det 22 prosent som oppgir at de har en skriftlig risikovurdering. Her er offentlig sektor flinkere med sine 53 prosent. Samtidig avdekker undersøkelsen at offentlig sektor er langt mer utsatt for vold og trusler.

I dag hvor det meste er tilgjengelig via mobiltelefonen er det også verdt å merke seg at 80 prosent av småbedriftene ikke har retningslinjer for digital reisesikkerhet.

Les hele undersøkelsen hos Næringslivets sikkerhetsråd.

Relevante kurs