Kompensasjon næringsdrivende og frilansere - søknadsfrist, periodisering og søknad fra ektefelle i felles bedrift

Ektefeller til næringsdrivende kan søke manuelt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vi har tatt opp flere problemstillinger med NAV vedrørende kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av koronasituasjonen. 

Her er svar vi har fått :

Mulighet for utsettelse av søknadsfrist

Oppdatert 30. mai: Arbeids- og sosialdepartementet har innvilget en kort fristutsettelse til onsdag 3. juni. Les mer her.

Ektefeller i felles bedrift

Som vi har omtalt tidligere har også den av ektefellene som ikke er registrert med organisasjonsnummer i felles bedrift, rett til å søke kompensasjon. Her har det blitt diskutert mulige løsninger for å ivareta dette. 

NAV har kommet til at disse må henvende seg til NAVs kontaktsenter og informere at de er i denne situasjonen. NAV har fått på plass en rutine som skal sikre at disse får gitt NAV nødvendige opplysninger. 

Oppdatert 30. mai: Opprinnelig hadde vi fått beskjed om å kontakte NAVs kontaktsenter om slike søknader, men dette viste seg å ikke fungere som forutsatt. Vi anbefaler derfor en skriftlig søknad/melding til NAV. Les om manuelle søknader her

Periodisering av inntekt og kostnader

Se egen nyhet fra 27. mai om hvilket periodiseringsprinsipp som skal brukes.

Forholdet til uttak

NAV vil korrigere rundskrivet når det gjelder omtale av den næringsdrivendes eget uttak.

I rundskrivet ble det stilt krav om at den næringsdrivende må ha tatt ut penger fra foretaket i søknadsperioden, men vi forstå NAV slik at de sier seg enige i at dette ikke kan settes som forutsetning.

Fullmaktsløsning for regnskapsførere

Dagens søknadsløsning har ingen løsning for at andre enn den næringsdrivende selv kan sende inn søknad. Vi har meldt inn at mange næringsdrivende etterspør bistand fra regnskapsførere, og at løsningen bør ivareta en fullmaktsløsning. Også dette er avslått. 

Begrunnelsen er at NAV ikke har sett seg i stand til å prioritere dette i denne midlertidige ordningen.

Samtidig mener NAV at ordningen ikke i samme grad som ordningen som håndteres gjennom kompensasjonsordning.no er avhengig av at regnskapsfører bistår i søknadsprosessen.