Kompensasjonsordning 2 - kalkulator, oppstilling og dokumentasjon

Beregningskalkulatoren kan om ønskelig brukes til å dokumentere innholdet i søknaden og pålagte kontrollhandlinger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vi har laget en kalkulator for beregning av tilskudd etter kompensasjonsordning 2. I denne beregningsmodellen har vi tatt inn mulighet for å dokumentere opplysningene i søknaden, noe som er et krav etter kompensasjonsforskriften § 4-6

I tillegg har vi inkludert kontrollhandlingene som regnskapsfører eller revisor må utføre før søknad om tilskudd sendes inn. Disse kontrollhandlingene er fastsatt av Brønnøysundregistrene, og er hjemlet i forskriften § 4-5.

Merk at Excel-dokumentet har to arkfaner; Beregningsmodell og Kontrollhandlinger. 

Last ned beregningskalkulator inkl. kontrollhandlinger

Arkfanen Beregningsmodell

I den første arkfanen finner du spørsmål som handler om hvorvidt foretaket oppfyller vilkårene for å søke og regnskapstall som ligger til grunn for søknaden. 

Både for inntektsposter og kostnadsposter har du også et merknadsfelt. I dette kan du legge inn henvisning til relevant dokumentasjon og informasjon om blant annet periodisering. Dette kan brukes til å oppfylle kravet om oppstilling. 

I forskriften sies dette:

"Det skal foreligge en oppstilling som underbygger de tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden, med henvisning til relevant regnskapsmateriale. Oppstillingen må vise hvordan omsetning og faste uunngåelige kostnader er periodisert. Som relevant regnskapsmateriale regnes blant annet fakturajournal og kontospesifikasjon med tilhørende salgsdokumentasjon, oversikter over opptjent inntekt som ikke er fakturert, kjøpsdokumentasjon og kontrakter."

Merk deg at du i denne versjonen kan spesifisere hver enkelt kostnadspost. Dette får du mulighet til hvis du klikker på +-tegnet helt til venstre i skjemaet. 

Dokumentasjonen skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt. 

Arkfanen Kontrollhandlinger

I arkfanen for kontrollhandlinger kopierer vi over relevante svar fra arkfanen "Beregningsmodell". Her får du mulighet til å svare ut kontrollhandlingene som er pålagt gjennomført. Les mer om disse kontrollhandlingene.

Merk deg at noen av spørsmålene endrer ordlyd ut fra betingelsene som ligger til grunn for søknaden. 

I kolonne G finner du det vi har kalt Status. Her kan du velge mellom "Utført" og "Ikke aktuelt". I tillegg kan du i kolonne I notere hvilke bilag og annen dokumentasjon som er kontrollert, med eventuelle utfyllende kommentarer.

Endringer i dokumentet

Dokumentet er arkbeskyttet uten passord, så du kan åpne opp arkfanene og gjøre de endringer du måtte ønske. Vær likevel oppmerksom på at det i enkelte felter kan ligge opplysninger du ikke bør overskrive.

Dersom radhøyden blir en utfordring, kan du justere dette uten å låse opp arket.

Samleside for support og veiledning

Vi har laget en samleside for support og veiledning til kompensasjonsordning 2.