Fristutsettelse for skattemelding

Regnskapsfører som søker om utsettelse på vegne av sine kunder innen 31. mai får utsatt frist til 30. juni.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet har bestemt at regnskapsførere og revisorer kan søke om utsettelse for alle sine kunder i 2022, som er utover normalordningen i skatteforvaltningsforskriften. Det betyr at regnskapsfører søker om utsettelse på vegne av kunder innen 31. mai og får utsatt frist til 30. juni.

For å benytte seg av ordningen, må regnskapsfører søke via ny løsning for utsettelse på skattetaten.no: Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter.  

– Vi setter svært stor pris på at Skattedirektoratet anerkjenner utfordringen som regnskapsbransjen står i og gir denne viktige og nødvendige håndsrekningen. sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge. – Det er viktig å ikke gi seg. Da vi fikk avslag på utsettelsessøknaden hos Finansdepartementet, rettet vi oss mot Skattedirektoratet med oppfordring om å gi økt søknadskvote. Det ga resultater. Vi takker Skattedirektoratet for å ha kommet oss i møte i saken.

Endrer ikke bruk av tvangsmulkt

I sin tilbakemelding til Regnskap Norge opplyser Skattedirektoratet at tvangsmulkten er et viktig virkemiddel for å få stimulere skattepliktig til å levere, og at de som utgangspunkt ikke vil endre bruken. Videre skriver de: «Det hører også med i sammenhengen at tvangsmulkt gjelder alle næringsdrivende, og endring i bruk av tvangsmulkt kan derfor få større konsekvenser for vår saksbehandling.»