Ny skattemelding: Slik skal du rapportere på «Bruk av bil»

Skatteetaten har i ny skattemelding gått fra vedleggsskjema til næringsspesifikasjon. Dette betyr det for informasjon som tidligere ble rapportert via skjema RF-1125.

Del
Hvordan rapportere på «Bruk av bil» i ny skattemelding? Her får du svar. Foto: Markus Andersen, Pexels

Tidligere ble RF-1125 benyttet til innrapportering av bilkostnader. Nå som skjemaet er borte, har flere stilt spørsmål ved selskapers plikt til å rapportere kostnader på bruk av bil.  

Dette sier Skatteetaten om rapportering av «Bruk av bil» 

I Skatte-ABC 23/24 står det 

Skattytere som krever fradrag for kostnader til bil, bortsett fra lastebiler over 7500 kg og busser med flere enn 15 passasjerseter eller som mottar bilgodtgjørelse for slike biler, skal sammen med skattemeldingen levere skjemaet «Bruk av bil» (RF-1125). Leveres skattemelding for næringsdrivende i nytt format via regnskapssystem eller via skatteetaten.no, gis opplysningene i skattemeldingens næringsspesifikasjon. 

Etter denne beskrivelsen ser det ut til at alle som er skatteytere og leverer skattemelding for næringsdrivende, fortsatt skal rapportere bruk av bil fordelt på de samme kostnadspostene som i tidligere RF-1125, men at informasjonen skal inn i næringsspesifikasjonen.  

Skatteetaten har bekreftet til Regnskap Norge at denne tolkningen ikke er korrekt. Det innholdet som tidligere ble levert i RF-1125 «bruk av bil» skal ikke leveres av upersonlige skatteytere. Det er bare enkelpersonsforetak og selskaper med deltakerfastsetting som skal levere informasjon om «Bruk av bil».   

Det er kun opplysningene som gjelder beregning av tilbakeføring av privat bruk av bil som skal oppgis. Kontrollspørsmålene som tidligere var i RF-1125, er ikke videreført da de sjeldent ble brukt i kontroll av skatteyter. 

Merk deg viktig presisering 

Det er viktig å presisere at det ikke er endring i regelverket rundt bruk av arbeidsgivers bil. Hvis ansatte har tilgang til foretakets biler privat, må man vurdere om den ansatte skal innberettes for bruken.