Terskelverdiene for å kunne unnlate revisjon settes opp fra 1. mai

Terskelverdien for driftsinntekter øker fra seks til syv millioner kroner, mens terskelverdien for balansesum øker fra 23 til 27 millioner.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Etter aksjeloven § 7-6 kan aksjeselskaper fravelge revisjon av årsregnskapet dersom de faller under bestemte terskelverdier for driftsinntekter, balansesum og årsverk. Terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum er fastsatt i forskrift 3. juni 2018 nr. 7, mens terskelverdien for årsverk følger direkte av loven. Sistnevnte er uendret og må fortsatt ikke overstige ti årsverk for å kunne fravelge revisjon.

Hensikten med å regulere terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum i forskrift er for lettere å kunne endre i henhold til inflasjonsjustering.

De endrete terskelverdiene

Det er Næringsdepartementet som nå har fastsatt økning av terskelverdiene i forskriften. Mens terskelverdien for driftsinntekter øker med en million til syv millioner kroner, øker terskelverdien for balansesummen med fire millioner til 27 millioner. På samme måten gjelder terskelverdien der selskapet ikke har fastsatt sitt første årsregnskap, dvs. slik at aksjeinnskuddet i forbindelse med stiftelsen må være mindre enn 27 millioner kroner.

Følger opp innspill fra Regnskap Norge

Økningen går utover en ren inflasjonsjustering. Det gjelder særlig terskelverdien for balansesum, og som er besluttet høyere enn de 25 MNOK som var forslaget i den forutgående høringen fra departementet. Dette svarer på det Regnskap Norge ga uttrykk for i sitt høringssvar om å vurdere en ytterligere økning, fordi (sitat): «Vi ser en del tilfeller der ellers små selskaper med liten risiko og aktivitet blir revisjonspliktig på grunn av dette kriteriet alene, og som gir en uforholdsmessig byrde i forhold til revisjonsbehovet.»

Når gjelder endringen fra?

Endringene trer i kraft fra 1. mai 2023. Det innebærer at det fra og med denne datoen er adgang til å fravelge revisjon etter de nye terskelverdiene med virkning for det inneværende regnskapsåret. For dem som følger kalenderåret betyr det for regnskapsåret 2023.