Tips og Råd

Her finner du informasjon som kan være nyttig i forbindelse med drift av en gruppe.

Enten du ønsker å starte en gruppe eller tips til hvordan skape aktivitet og engasjement i din etablerte gruppe, kan informasjonen til høyre gi deg noen tips. 

Dersom du ønsker innspill til temaer eller diskutere egne ideer med foreningen er det bare å ta kontakt.