Råd fra andre ERFA-Grupper

Regnskap Norge har 41 ERFA-grupper og de eldste ERFA-gruppene har holdt på i mer enn 30 år. Mange av gruppene har fått etablert en gruppe som drives sammen av medlemmer som ser verdien i å være en del av en gruppe.

Nedenfor finner dere noen tips og råd fra ERFA ledere på hva som er beste praksis fra deres ERFA gruppe: 

  • Nettverksbygging og faglig utvikling er viktig for å skape engasjement. Det er viktig å ha gode diskusjoner, fellesmøter med offentlige etater (som ligningskontor) og sosiale arrangementer som gjør at deltagerne ser frem til å treffes.
  • Ha et regelverk for gruppa som kontinuerlig revideres.
  • Samarbeid om møteplan og agenda og ha faste klokkeslett for møtene. Ha fokus på faglig fellesskap, trygghet og variasjon. Ha en møteplan som sikrer kontinuitet.
  • Ha rullerende arrangøransvar. Arrangøren har ansvar for agenda og innkalling. Dette gjør at alle medlemmene deltar.
  • Medlemmene i gruppa har møteplikt og det skal være gode grunner for uteblivelse, vurder sanksjoner dersom man ikke møter.
  • Det er viktig å dele opplevelse og synspunkter og skape et forpliktende samarbeid hvor alle bidrar. Forebered deg til møtet og delta aktivt. Du får mer igjen når du er engasjert og tar initiativ.
  • Ha tillit og respekt for deltagerne i gruppen. Gruppen bør skape et godt klima i gruppen hvor det er åpenhet for ulike meninger og alle trekker på hverandre. Tenk på hverandre som kollegaer og ikke konkurrenter.
  • Etabler en vikarordning ved sykdom (fellesskapsavtale).
  • Ha sosiale arrangement for å bli bedre kjent i en mer uformell setting (for eksempel julebord eller middag). Det å jobbe aktivt med det sosiale og få et godt sosialt miljø i gruppen fører til trygghet.
  • Dersom dere er mange i gruppen, eller det finnes flere ERFA grupper i samme området kan dere arrangere kurs for medlemmene, hvor de ansatte også kan bli invitert.