Ønsker du å starte din egen gruppe eller få i gang en ERFA gruppe i ditt nærområde?

Alle medlemmer i Regnskap Norge har anledning til å etablere en ERFA gruppe. For å hjelpe medlemmene har Regnskap Norge utarbeidet en oppstartsmal som medlemmene kan bruke dersom man ønsker å starte opp en ERFA-gruppe. Ved behov bistår Regnskap Norge med å sende ut invitasjon til alle medlemmer i ønsket nedslagsfelt. Dersom det lar seg gjøre bør malen for oppstart av en ny ERFA gruppe før man tar kontakt med Regnskap Norge.

FØRSTE MØTE

I det første møte bør følgende punkt være på agendaen:

  • Skape felles forståelse for gruppens formål, organisering og struktur.
  • Bli enige om retningslinjer og vedtekter for gruppen. Det er utarbeidet et forslag fra Regnskap Norge som kan brukes som mal. Forslag til retningslinjer og vedtekter
  • Velge kontaktperson for gruppen.
  • Avklare hvem som blir med i gruppen.

ETTER FØRSTE MØTE
I etterkant av møtet sendes referat, samt en oversikt til Regnskap Norge med informasjon om kontaktperson og medlemmer i gruppen.