Veileder for etablerte ERFA-grupper

Dette er en veileder som kan gi råd og tips om forvaltningen av en ERFA gruppe dersom gruppa trenger inspirasjon til dette, enten fordi det har vært liten eller ingen aktivitet i gruppa i senere tid eller for å gi ny inspirasjon.

Det finnes ingen fasit på hvordan en ERFA gruppe skal fungere godt. Dette vet gruppen og dens medlemmer selv best. NARF ønsker at de gruppene som trives og fungerer, fortsetter som før.

Like viktig som det å ha fokus på å få gruppen til å fungere er det også viktig å være obs på fallgruver og at gruppen har en plan for hva som gjøres dersom dette skjer. Eksempler på noen fallgruver kan være:

 • Manglende engasjement fra grupperleder og dette sprer seg til resten av gruppen.
 • Medlemmene i gruppene har forskjellige agendaer og drar i forskjellig retninger.
 • Deltagerne i gruppen er lite villige til å bidra i møtene. Det blir liten utveksling og diskusjoner blant medlemmene.
 • Dårlig planlegging av møtet.

Denne veilederen er ment som et tilbud for de ERFA gruppene som selv synes at gruppen ikke fungerer optimalt, slik at medlemmene kan få ideer til endringer som kan gjøres i gruppen. Veilederen er kun ment som et forslag.

Årsaker til at man opplever manglende aktivitet i en gruppe kan være at:

 1. Gruppen består av for få medlemmer
  Dersom det er for få medlemmer som kommer på møtene bør man vurdere om det finnes det muligheter for at gruppen kan slå seg sammen med andre grupper i samme område. Dersom det ikke er mulig og gruppen ønsker flere medlemmer kan NARF bistå med utsendelse av invitasjon på vegne av ERFA gruppa til alle NARF medlemmer i nedslagsfeltet.
 2. Lederen av gruppen har sluttet
  Det er viktig for gruppen å ha en engasjert ERFA leder. Dersom ERFA lederen har sluttet og det ikke er valgt en ny er det viktig for gruppen å få dette på plass. Vurder om dette ansvaret skal fordeles på flere og at gruppen får et ERFA styre i stedet.
 3. Manglende utvikling og strategi for gruppen
  Det er viktig å ha utvikling i det gruppen holder på med og ha en strategi for gruppens arbeid.  Dersom dette er grunnen til at det er liten aktivitet bør medlemmene i gruppen sammen gå igjennom hvilken struktur dere ønsker at gruppen skal ha og hvilket innhold møtene skal ha.

Tips og råd til gruppens struktur og møtenes innhold kan leses her.