Tips til gruppens struktur og møtenes innhold

1. Gruppens struktur

 • Avtal hvor mange møter skal det være i løpet av året. Regnskap Norge anbefaler mellom 3 og 6 møter, med møter fordelt på våren og høsten (hovedtyngden på høsten). Bli enige om en møteplan for hele året.
 • Vurder hvor møtene skal arrangeres. Dersom deltagere er vertskap gir de ofte mer av seg selv.
 • Vurder serviceavgift dersom dere ikke har dette. Dette kan skape en større forpliktelse blant medlemmene til å komme på møtene.
 • Bli enige om hvor mange medlemmer gruppen ønsker. Regnskap Norge anbefaler at gruppen ikke blir for stor: Vurder også om dere skal ha grense på hvor mange fra samme byrå som kan være med i samme gruppe.
 • Vurder å åpne gruppen for Regnskap Norge- medlemmer som jobber i andre bransjer (for eksempel som regnskapssjef i et større firma). Dette kan gi økt erfaringsutveksling og åpenhet med deltagere som tør å stille spørsmål og dele.

Fordeler med mindre grupper:

 • Kan skape større åpenhet mellom deltagerne
 • Gir rom for bedre gruppedynamikk
 • Kan ha rullerende arrangøransvar

Fordeler med større grupper:

 • Med flere medlemmer i en gruppe vil det ikke merkes så godt dersom noen ikke møter.
 • Med fast serviceavgift kan en større gruppe bety bedre økonomi for gruppen.
 • Større grupper kan oppleve at de blir interessante for næringslivet i lokalområdet og at de får større gjennomslagskraft.

2. Møtenes innhold

 • Det er regnskapsføringen og det at alle er autoriserte regnskapsfører som ligger til grunn for ERFA gruppen. Faget er det som er viktigste og som binder medlemmene i en gruppe sammen.
 • Det bør derfor være en faglig del, for eksempel et møte med skatteetaten eller diskusjon rundt et dagsaktuelt tema for bransjen, og en erfaringsutveksling del på hvert møte.   
 • Et punkt på møtet som holdes på våren kan være forberedelse til årsmøtet og at gruppen har en felles forståelse og strategi for årsmøtedeltagelse.
 • Et punkt kan være informasjon til og fra styret og administrasjonen i Regnskap Norge.