Regnskapsregisteret ettergir forsinkelsesgebyr

Regnskapsregisteret ettergir forsinkelsesgebyr som følge av problemene med skattemeldingen.

Del

(Oppdatert 10.01.2024.) Regnskapsregisteret følger opp anmodningen fra Regnskap Norge og vil ettergi ilagt forsinkelsesgebyr i tilfeller hvor forsinket innsendelse av årsregnskap for regnskapsår 2022 skyldes utsatt frist hos Skatteetaten til 21. august 2023. 

Regnskapsregisteret vil ettergi ilagt forsinkelsesgebyr for de som har oppgitt utsatt frist hos Skatteetaten i søknad eller klage sendt til registeret, dersom Regnskapsregisteret mottok komplett årsregnskap i løpet av august 2023. I e-post 9. januar er det ytterligere presisert at de som vil søke om ettergivelse, og som har sendt inn komplett årsregnskap senere enn 31. august 2023, kan søke om delvis ettergivelse av forsinkelsesgebyret som har påløpt i august.

For dem som får ettergitt forsinkelsesgebyr som allerede er betalt, vil tilbakebetaling skje til den konto innbetalingen kom fra. 

Som begrunnelse for beslutningen om ettergivelse oppgir Regnskapsregisteret at «det fremstår som det klart rimeligste at vi ser de statlige etatene i sammenheng ut fra de faktiske omstendighetene i saken, og at vi kan ettergi forsinkelsesgebyrene med hjemmel i regnskapsloven § 8-3 tredje ledd første punktum "særlige rimelighetsgrunner".» 

Ubehandlede søknader vil få gebyrene ettergitt. Videre vil Regnskapsregisteret gjennomgå søknadene som allerede er nektet og som var begrunnet med utsatt frist hos Skatteetaten slik at registeret av eget tiltak kan omgjøre vedtakene om avslag og ettergi disse gebyrene. På grunn av mengden søknader varsels det at dette vil ta noe tid.  

Regnskapsregisterert har også gitt beskjed om at «Det er ingen frist for å søke om ettergivelse av ilagt forsinkelsesgebyr, så det er ikke noe problem om det blir sendt først nå.»

Dialog med Regnskapsregisteret 

Regnskap Norge er veldig fornøyd med utfallet. Gjennom høsten har vi hatt tett dialog med Regnskapsregisteret om å ettergi forsinkelsesgebyr som følge av problemene med skattemeldingen.  

Både i møte og i brev har vi redegjort for sammenhengene og hvordan problemene har påvirket arbeidet med årsregnskapet. Blant annet avdekket en egen undersøkelse vi gjorde at rammede regnskapsførere i gjennomsnitt hadde 130 ekstra arbeidstimer. 

Takk til alle som besvarte undersøkelsen og som har bidratt til at Regnskapsregisteret nå ettergir forsinkelsesgebyr.  

Les brevet til Regnskapsregisteret her.