Forretningsutvikling

Hjelp til utvikling av din virksomhet

Er du usikker på hvilken retning din regnskapsbedrift skal ta fremover? Er du interessert i å styrke endringskapasiteten og innovasjonsevnen i organisasjonen? Ønsker du å få mer ut av dine kundeforhold? Vi kjemper for at du skal være den nærmeste hjelperen i bedrifters økonomiske hverdag og tilbyr bistand til utvikling av din bedrift.

Ønsker du å utvikle din bedrift?

Ta kontakt for en uforpliktende prat med: 

Torgeir Sundgot, tlf: 405 47 770
Epost: torgeir.sundgot@regnskapnorge.no

Eller ta direkte kontakt med våre veiledere

Om forretningnsutvikling

 • Regnskapsbransjen er i en rivende utvikling med re-definering av sin rolle. Våre medlemsbedrifter ønsker å posisjonere seg og gripe nye forretningsmuligheter. Vi i foreningen ønsker å understøtte dette arbeidet, og har det på agendaen i det meste av det vi gjør.

  Vi har tilrettelagt for et utviklingsprogram for regnskapsbedrifter som ønsker å styrke sin endrings- og innovasjonsevne. Programmet består av syv samlinger som ledes av personlige veiledere med solid kompetanse innen endringsarbeid, som kjenner bransjens problemstillinger og muligheter. De kan tilpasse innholdet etter medlemsbedriftenes behov og situasjon.

  På våre hjemmesider vil vi publisere informasjon til nytte for medlemmene. Vi tilbyr også kurs, frokostseminarer, m.m, som kan gi inspirasjon og verdi. 

  Vårt mantra er at næringslivet ser på våre medlemmer som den viktigste fagressurs og nærmeste hjelper i deres økonomiske hverdag.

 • Strategiutvikling og endringsprosesser er noe mange bedrifter er oppe i for å være konkurransedyktige og relevante for morgendagen. Slikt arbeid må eies av bedriften og forankres internt. Et utviklingsarbeid gjøres sammen med de ansatte, og at man kan finne frem til ønsket rolle, visjon, mål og retning for bedriften.

  Å definere situasjon, markedsforhold, kundebehov, intern kompetanse, ressurser, styrker, svakheter, muligheter og trusler står gjerne sentralt i slikt arbeid. Men i slike prosesser blir det viktig å finne en vei frem til ønsket posisjon, og jobbe planmessig i forhold til dette sammen med organisasjonen, og at det blir godt implementert i daglig drift. 

  I slike prosesser kan det være nyttig å få andres øyne på problemstillinger og hvordan man går frem. Det er her Regnskap Norges program kommer til sin rett med bistand i forhold til ledelse og medarbeiderskap, strategi og tjenesteutvikling, relasjonsutvikling og kundekommunikasjon. Vi hjelper deg med innsikt og systematikk, men eierskapet og drivkraften må ligge internt for å lykkes!

  Ta gjerne med deg noen av dine kunder inn i utviklingsarbeidet. Deres syn og opplevelser gir verdifulle bidrag.  

  Vi hører gjerne fra deg om hvilke tanker du har og spørsmål du ønsker å lufte. 

        

 • Programmet er til hjelp for alle medlemsbedrifter som ønsker å styrke sin endringskapasitet og innovasjonsevne - enten bedriften er liten eller stor. 

  Også medlemmer i virksomhet som ser tilsvarende behov for egen avdeling eller bedrift kan ha nytte av vårt tilbud, som tilpasses etter situasjon og ønske.   

 • Ja, programmet kan tilpasses den enkelte bedrift utfra situasjon og behov. Det viktigste
  er at dere får et opplegg som svarer på deres problemstillinger og gir støtte
  til å realisere mulighetene som ligger fremfor dere, og at opplegget avpasses
  til ambisjonene. Våre program er dynamiske og kan justeres og eventuelt utvides
  dersom det blir behov for det. Ta gjerne en uforpliktende prat med oss om deres situasjon og et tilpasset opplegg.